ГЕННОИНЖЕНЀРЕН

ГЕННОИНЖЕНЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до генно инженерство. — Решихме да създадем фирма за производство на различни генноинженерни продукти. О, 1991, бр. 2, 4.

Списък на думите по буква