ГЕНО̀М

ГЕНО̀М м. Биол. Съвкупност от гените които се съдържат в хромозомите на определен вид организми. Много заболявания при човека се дължат на увреждане на определени гени в човешкия геном.

— Англ. genome oт гр. γένος 'род'.

Списък на думите по буква