ГЕНОФО̀НД

ГЕНОФО̀НД м. Биол. Съвкупност от гените на една популация от определен вид, които определят спецификата Ј.

Списък на думите по буква