ГЕНОЦЍД

ГЕНОЦЍД, мн. няма, м. Полит. Юрид. 1. Унищожаване, изтребване на отделни групи от населението по расови, национални, религиозни или други причини.

2. Разш. Поставяне на някого в крайно неблагоприятни условия на живот, които съдействат за унищожението, смъртта му. Сталинизмът беше геноцид не само срещу собствения народ. "Великият машинист" .. изтребваше цели революционни поколения. Диал. 1990, бр. 6, 4. Геноцид срещу пенсионерите.

— От гр. γένος ’род’ + лат. caedo, cecidi ’убивам’.

Списък на думите по буква