ГЕНУЀЗЕЦ

ГЕНУЀЗЕЦ, мн. ‑зци, м. Мъж, който е роден или живее в Генуа (град в Северозападна Италия). Те [монетите] са били раз‑

пространявани у нас от чуждите търговци — дубровчани, венецианци, генуезци и др. Ст. Михайлов, БС, 185. Христофор Колумб, родом генуезец, начнал своето прочуто пътуване в 3-ий августа през 1492 год. Хр. Данов, У, 205.

Списък на думите по буква