ГЕНУЀЗКА

ГЕНУЀЗКА ж. Жена, която е родена или живее в гр. Генуа.

Списък на думите по буква