ГЀНФОНД

ГЀНФОНД, гѐнфондът, гѐнфонда, мн. гѐнфондове, м. Биол. Генетичен фонд.

Списък на думите по буква