ГЀО

ГЀО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: земя, земно кълбо, земна кора, напр.: геодезия, геодинамика, геомагнитен, геосфера, геотектоника, геотропизъм и др.

— Гр. γεω от γ\ ’земя’.

Списък на думите по буква