ГЕОГРА̀Ф

ГЕОГРА̀Ф м. Учен, специалист по география; географик. Древните географи Страбон и Ливий описват една голяма планинска верига, която се простирала между Адриатическо и Черно море. П. Делирадев, БГХ, 9. Това [непознаване имената на планините] представлява голяма мъчнотия за географа и топографа, тръгнал да изучава орографията на България. Ив. Вазов, Съч. ХV, 130. // Разг. Учител по география; географик. Скупчени на подиума на черната дъска, вторачени в интересната карта, която Калоян донесе в междучасието, те гледаха върха на показалката и не забелязаха влизането на географа. Цв. Чалъков, ЗИК, 21.

Списък на думите по буква