ГЕОГРАФЍЧЕСКИ

ГЕОГРАФЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Географски. Изучете България! Но богатствата и хубостите на България не се изучават по географическите карти, нито с разходки на файтон по гладките шосета, нито от прозорците на железничните вагони. Ал. Константинов, Съч. I, 89-90. Названието ѝ [на Силистра Йолу] се дължеше не на географическото ѝ местоположение, а на друго едно обстоятелство. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 82. В Цариград, .. , аз никога не пропущах случай да събирам и записвам всякакви материали, .. Тия материали се състояха от народни песни, приказки, пословици, .. , богати записки за географическия и исторически словар на Балканский полуостров. П. Р. Славейков, БП II, ХII-ХIII. Географическо положение. Географическа таблица. Географически меридиан.

ГЕОГРАФЍЧЕСКИ

ГЕОГРАФЍЧЕСКИ. Остар. Нареч. от прил. географически; географски. Но днес географически Мусала с горните чалове принадлежи към Родопите. Ив. Вазов, Съч. ХV, 148.

Списък на думите по буква