ГЕОГРА̀ФИЯ

ГЕОГРА̀ФИЯ ж. 1. Само ед. Наука, която изучава повърхността на Земята и нейните природни особености и богатства, както и териториалното разпределение на живите организми и на човешката дейност и производство. Помня, че като учих едно време география, в учебника се казваше за Лондон, че е най-голям и най-населен град, че на Темза имало разкошни мостове, прелестният изглед от които бил единствен в своя род. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 75. Ератостен употребил за пръв път понятието "география". А. Бешков и др., ИГ, 18. Землеописание или география е наука за земята. Й. Груев, УЗ, 3. // Тази наука като учебен предмет. Бях във второ отделение, когато ни дойде нова учителка.. Думите ѝ ни пренасяха в далечни и непознати страни, когато ни запознаваше по география с континентите и държавите. Кр. Григоров, ОНУ, 39. Учител по география.

2. Разг. Учебник по този предмет. Надежда издърпа географията от ръката на детето. На страница 45 тя прочете: "Река Струма извира от Витоша". Н. Каралиева, Н, 125. Мери беше умна и схватлива, но не обичаше да учи. Тя весело подхвърляше учебниците в ръцете си, а разтвореше ли някой — география например, и попаднеше на картата на Съединените щати, се провикваше: — Защо ми е да уча всичко това на книга! Ал. Бабек, МЕ, 215. Сега ме кара [Априлов] да преведа една малка география и после друга голяма да ми сбере тук спомоществование да я напечатам. АНГ I, 357.

3. Само ед. Природни и икономически особености на дадена страна или местност. Освен със своите старини старопрестолният български град [Търново] ни привлича и със своята оригинална география. П. Делирадев, БГХ, 77. — Иде [Смрикаров] по банкова работа. Аз пък, колкото да се запозная с географията на местността. Нали съм нов за тия места? Ст. Чилингиров, РК, 33.

4. Само ед. Разг. Териториално разпределение на някакви природни, битови, производствени и др. явления или особености. Всеки стар еснаф знае географията на цветовете, дрехите, престилките, забрадките в своята околия. Ив. Хаджийски, БДНН I, 156.

Икономическа география. Дял от географията, който изучава разпределението на производството в различните страни и райони и условията, при които то се развива. Икономическата география изучава разпределението на производството, условията и особеностите на неговото развитие в различните страни и райони и в света. А. Бешков и др., ИГ, 214. Лингвистична география. Дял от езикознанието, който изучава териториалното разпространение на езиковите явления. Физическа география. Дял от географията, който изучава природната среда, в която живее човешкото общество — релеф, климат, почва, водни ресурси, растения и животни, както и възможностите за нейното рационално използване и преобразяване. Секция по физическа география.

? На края на географията. Разг.; На гъза на географията. Простонар. Ирон. На, в отдалечено от центъра, забутано място. Да се зарея чак тук на края на географията и да налетя тъкмо на него. Бл. Димитрова, ПКС, 85.

— Гр. γεωγρα5ία.

Списък на думите по буква