ГЕО̀ДА

ГЕО̀ДА ж. Геол. Малка заоблена скална кухина, по стените на която са отложени кристализирани минерали. Геодите представляват сферовидни образувания, които в центъра са кухи. В. Велчев, РМ, 169.

— От фр. géode.

Списък на думите по буква