ГЕОДЀЗЕН

ГЕОДЀЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни. Прил. от геодез и от геодезия; геодезки, геодезичен, геодезически. Геодезни прибори. Геодезни принадлежности.

Списък на думите по буква