ГЕОДЀЗКИ

ГЕОДЀЗКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Геодезен. Геодезки измервания.

Списък на думите по буква