ГЕОКА̀РПИЯ

ГЕОКА̀РПИЯ, мн. няма, ж. Бот. Явление, присъщо за някои растения, като фъстъци, детелина, при което оплоденият плодник се спуща и заравя в земята, където семето се доразвива и узрява. Младите .. плодове се развиват докрай подпочвено, като често пъти тези плодове са много по-продуктивни от надземно развиващите се. Това явление, наречено геокарпия и наблюдавано в сравнително малък брой нашенски растения, се среща по-често в топлите страни. ПН, 1932, кн. 4, 50.

— От гр. γ\ ’земя’ + καρπός ’плод’.

Списък на думите по буква