ГЕОЛО̀Г

ГЕОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Учен, специалист по геология. Геолозите изследват минералите, които са на повърхността или пък могат да бъдат получени като образци от дълбоките пробиви, направени със сонди в земната обвивка. НТМ, 1962, кн. 1, 12. Преди няколко години .. геолози откриха едно голямо петролно езеро, върху което е разположено днес Долен Дъбник. А. Каралийчев, С, 261.

Списък на думите по буква