ГЕОЛОГЍЧЕСКИ

ГЕОЛОГЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геологичен. За Павел природата около селището предлагаше неизчерпаем материал за научни изследвания. Всеки ден той правеше измервания, изучаваше геологическия строеж на почвата. Гр. Угаров, ПСЗ, 341. Кога се е разпукнал процепът между Милева скала и Каркария, та се е изтекло езерото в полето? Каква страшна геологическа сила е отпушила, .. , водите на тоя безкраен вир? Ив. Вазов, Съч. ХVI, 38. Имат [стълбовете в "Побитите камъни"] геологически произход. ПЗ, 1981, кн. 10, 23. Геологически проучвания. Геологически институт.

Геологически период. Геол. Геологичен период. Геологическа епоха. Геол. Геологична епоха. За това семейство [на елемента нептуний] се предполага, че съставните му изотопи са съществували в естествен вид на нашата планета в минали геологически епохи. Л. Манолов, РА, 20. Геологическа ера. Геол. Геологична ера.

ГЕОЛОГЍЧЕСКИ

ГЕОЛОГЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. геологически (в 1 знач.); геоложки. Геологически Луната е жива, а биологически — мъртва. РД, 1969, бр. 224, 5.

Списък на думите по буква