ГЕОЛОГОПРОУЧВА̀ТЕЛ

ГЕОЛОГОПРОУЧВА̀ТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Специалист, който извършва геоложки проучвания. Колективът на геологопроучвателите .. успешно търси и проучва полезни изкопаеми.

Списък на думите по буква