ГЕОЛОГОПРОУЧВА̀ТЕЛЕН

ГЕОЛОГОПРОУЧВА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който се отнася до геоложко проучване и до геологопроучвател. Наблизо от пътя се отделяше друга пътека, която водеше към една от геологопроучвателните шахти. И. Борисов, НПГ, 57. Геологопроучвателна бригада. Геологопроучвателна организация.

Списък на думите по буква