ГЕОЛО̀ЖКА

ГЕОЛО̀ЖКА ж. Жена геолог. Тина се готвеше за кандидат-студентски изпити. Щеше да става геоложка. Л. Галина, Л, 113.

Списък на думите по буква