ГЕОМАГНЕТЍЗЪМ

ГЕОМАГНЕТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Физ. 1. Магнитно поле на Земята и околоземното космическо пространство; земен магнетизъм.

2. Дял от геофизиката, който изучава пространственото разпределение и измененията на земното магнитно поле.

Списък на думите по буква