ГЕОМАГНЍТЕН

ГЕОМАГНЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Физ. Който се отнася до земния магнетизъм. Геомагнитно поле. Геомагнитни полюси.

Геомагнитна буря. Физ. Големи изменения с неравномерен характер на геомагнитното поле, които продължават от няколко часа до няколко денонощия повсеместно или в определени райони на Земята и се отразяват на физическото състояние на живите организми. Геомагнитна изолиния. Физ. Линия върху географска карта, която съединява точки с еднаква стойност на земния магнетизъм. Геомагнитна карта. Физ. Географска карта, на която с изолинии е показано разпределението на земният магнетизъм. Геомагнитно поле. Физ. Естествената зона, в която се проявява земния магнетизъм, дължащ се вероятно на електричеството в земното ядро.

Списък на думите по буква