ГЕОМЕТРЍЧЕСКИ

ГЕОМЕТРЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геометричен. Геометрически рисунки. Геометрически форми. Геометрически мотиви.

Геометрическа линия. Мат. Геометрична линия. Геометрическа повърхнина. Мат. Геометрична повърхнина. Геометрическа прогресия. Мат. Геометрична прогресия. Геометрическа фигура. Мат. Геометрична фигура. Геометрическо място. Мат. Геометрично място. Геометрическо тяло. Мат. Геометрично тяло.

ГЕОМЕТРЍЧЕСКИ

ГЕОМЕТРЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. геометрически; геометрично. Изменението на състоянието на дадена система .. се изобразява геометрически с някаква линия. Матем., 1966, кн. 5, 5. Понеже проломът от кулата до устието си е съвършено, геометрически прав, аз постоянно виждам отво‑

ра му към самоковското поле. Ив. Вазов, Съч. ХV, 155.

Списък на думите по буква