ГЕОМЀТЪР

ГЕОМЀТЪР, ‑ът, ‑а, мн. ‑три, м. Книж. Учен, специалист по геометрия; геометрик. Папус Александрийски, един гръцки геометър, .. , доказва едно много по-забележително обобщение. Матем., 1965, кн. 1, 8. Джузепе Молето, .. , пише, че е чел труда на Галилей и счита, че неговите .. теореми са правилни. Освен това Молето изказва мнение, че авторът е "добър и опитен геометър". М. Калинков, ГГ, 10.

— От гр. γεωμέτρης ’землемер; математик’ през рус. геометр.

Списък на думите по буква