ГЕОМОРФОЛО̀Г

ГЕОМОРФОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Учен, специалист по геоморфология. Геоморфолозите, климатолозите, хидролозите и др. разрешават теоретични въпроси, които имат голямо значение за живота. Геогр. VIII кл, 1965, 4.

Списък на думите по буква