ГЕОМОРФОЛО̀ЖКИ

ГЕОМОРФОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до геоморфология и

до геоморфолог; геоморфологичен. Една важна геоморфоложка особеност на нашата планина [Витоша] са така наречените каменни реки и езера, които покриват значителна част от нейната повърхност. П. Делирадев, В, 85. Черноморският бряг ни предлага най-добри условия за развитието на курортното дело. Благоприятни са геоморфоложките белези, като широки песъчливи плажови ивици с плитки заливи, и климатичните особености — слънчево лято и продължителна топла есен. Геогр. Х кл, 50. Геоморфоложка карта. Геоморфоложки метод. Геоморфоложка група. Геоморфоложки условия.

ГЕОМОРФОЛО̀ЖКИ

ГЕОМОРФОЛО̀ЖКИ. Нареч. от прил. геоморфоложки; геоморфологично. Въз основа на съпоставянето на количеството на прашеца, дървесните останки, възрастта на морените, установена геоморфоложки, .. ние определихме абсолютната височина на горната граница на иглолистната гора. Пр, 1954, кн. 1, 69.

Списък на думите по буква