ГЕОПАТОГЀНЕН

ГЕОПАТОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който е свързан с вредни за човека влияния на земята. Две геопатогенни зони забавяли реакциите и водели до чести произшествия между надлеза на 4-ти километър и хотел "Плиска". 24 часа,2001, бр. 83, 23. Доктор Ван бърза да успокои всички, които са се наслушали за т. нар. геопатогенни зони, които били едва ли не на всеки метър. 24 часа, 2001, бр. 90, 34. Геопатогенно лъчение.

Списък на думите по буква