ГЕОПОЛИТЍКА

ГЕОПОЛИТЍКА, мн. няма, ж. 1. Политическо схващане, че географските фактори се отразяват на международните отношения; геополитизъм. — Позволете ми да ви изнеса една малка лекция по геополитика. Вие сте интелигентни хора и знаете, че основните елементи на всяка политика са географията и икономиката. За нас, англичаните, политиката е география, търговия, пари. Д. Спространов, С, 129.

2. Политическа дейност, определена от географски фактори, като географско място на дадена страна, географски условия за развитие на някаква дейност и под.; геополитизъм.

Списък на думите по буква