ГЕОПОЛИТЍЧЕСКИ

ГЕОПОЛИТЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е свързан с геополитика. Според един от идеолозите на тая система, .. — военното командуване можело да се окаже принудено, по причини от геополитически или стратегически характер, да започне превантивна война или да организира нахлуване в чужда територия. Л. Георгиев, А, 50. Атаката срещу правителствотое провокирана от икономически и геополитически интереси на определени кръгове, свързани с руски тайни служби. 24 часа, 2001, бр. 83, 13. Геополитически фактори.

Списък на думите по буква