ГЕО̀РГИЕВСКИ

ГЕО̀РГИЕВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет.: Георгиевски кръст. Воен. В царска Русия — орден за награждаване на генерали и офицери за големи бойни подвизи и за прослужени години, а по-късно (1807) и за войници и подофицери, съдържащ 4 степени. — Какъв е тоя кръст? .. — Георгиевски... Кръст за храброст... Д. Спространов, ОП, 28. Файтонът срещна дрипав старец. Той почукваше с тояжката си .. , откри гърдите си и лъскавите георгиевски кръстове по разкъсаната куртка и кресливо викна. Д. Добревски, БКН, 41.

Списък на думите по буква