ГЀОСИНКЛИНАЛА

ГЀОСИНКЛИНАЛА ж. Геол. 1. Обширна подвижна област от земната кора, в която вулканичните процеси са особено активни и поради това се наблюдават резки аномалии в гравитацията и магнитното поле и постепенно хлътване на повърхността; геосинклинален пояс. Ние знаем, че в някои области, които са подложени на постепенно хлътване, каквито са например геосинклиналите, става огромно натрупване на утаечни скали, дебелината на които може да достигне понякога хиляди метри. Геол. IХ кл, 134.

2. Дълга стотици километри, сравнително тясна и дълбока коритообразна вдлъбнатина върху земната кора, покрита с дебели пластове утаени скали, която се е образувала вследствие на активни вулканични процеси. В геосинклиналните области има издути части и коритообразни. Първите наричат геоантиклинали, а вторите геосинклинали. М. Несторова, ДЗК, 45-46.

Списък на думите по буква