ГЕОСИНКЛИНА̀ЛЕН

ГЕОСИНКЛИНА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Геол. Прил. от геосинклинала. Геоложкият строеж на Памир е твърде сложен. Планинската ситема в тази страна се е формирала в обширната геосинклинална зона на Средна Азия. Ст. Петров, П, 30. Гео‑

синклинална област. Геосинклинална система.

Геосинклинален пояс. Геол. Геосинклинала (в 1 знач.).

Списък на думите по буква