ГЕОСТРАТЀГИЯ

ГЕОСТРАТЀГИЯ,мн. няма, ж. Военна или друга стратегия, прилагана с отчитане на географски фактори.

Списък на думите по буква