ГЕОТЕКТО̀НИКА

ГЕОТЕКТО̀НИКА, мн. няма, ж. Геол. 1. Дял от геологията, който изучава строежа на земната кора и на нейните форми — планини, континенти и др., и движенията и процесите, които я изменят; тектоника.

2. Строеж на земната кора в определена област; тектоника. Геотектониката ѝ [на Стара планина] има типичен алпийски характер. Й. Радичков и др., ГСП, 6.

Списък на думите по буква