ГЕОТЕКТОНЍЧЕН

ГЕОТЕКТОНЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Геол. Прил. от геотектоника; геотектонски. Геотектонични проучвания. Геотектонични процеси.

Списък на думите по буква