ГЕОТЀРМИЯ

ГЕОТЀРМИЯ, мн. няма, ж. Геол. Дял от геофизиката, който изучава вътрешната температура на Земята и разпределението ѝ в дълбочина.

— От гр. γ\ ’земя’ + 2έρμη ’топлина’.

Списък на думите по буква