ГЕОТЕХНЍЧЕСКИ

ГЕОТЕХНЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до геотехника. Строело се без всякакво научно познаване на физическите и геотехническите свойства на почвите. Поради това много от земните строежи бързо са се разрушавали. НТМ, 1961, кн. 5, 12.

Списък на думите по буква