ГЕОФЍЗИКА

ГЕОФЍЗИКА, мн. няма, м. Съвкупност от науки, които изучават физическите свойства на Земята и физическите процеси в твърдата, течната и газообразната земна обвивка и в земното ядро. Една от задачи‑

те на геофизиката е изследването на йоносферата.

Списък на думите по буква