ГЕОХЍМИЯ

ГЕОХЍМИЯ, мн. няма, ж. Наука за химическия състав на Земята и за разпространението, разпределението и образуването на химическите елементи и техните съединения в нея. Геохимията се занимава с изучаването на химичните елементи в минералите, но обръща повече внимание на съответните термодинамични и физикохимични условия, при които става тяхното образуване. Ст. Бошев и др., ГГ, 4.

Списък на думите по буква