ГЕОХРОНОЛО̀ГИЯ

ГЕОХРОНОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Дял от геологията, който изучава историческата последователност в развитието на земната кора, скалите и организмите и прави периодизация на това развитие.

Списък на думите по буква