ГЕОЦЕНТРЍЧЕН

ГЕОЦЕНТРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Астрон. 1. Който се отнася до неправилната представа за Земята като център на света и на небесните движения; геоцентрически. Геоцентричната система е описана подробно от древния гръцки учен Птоломей. Физ. VIII кл, 1980, 184.

2. Който се определя по отношение на центъра на Земята; геоцентрически. Геоцентрична небесна сфера. Геоцентрични координати. Геоцентричен радиус.

Списък на думите по буква