ГЀРБЕРОВ

ГЀРБЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Герберов апарат. Спец. Апарат за определяне маслеността на млякото.

— От нем. собств.

Списък на думите по буква