ГЀРБОВ

ГЀРБОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до герб, който има роля на герб. Скъпото облекло на богатите граждани дразнело феодалите, поради което, за да се отличават, започнали да носят по дрехите си като украса и символи на благородство специални гербови (хералдически) знаци. Б. Божиков и др., ИО, 30.

Гербова марка. Остар. Адм. Марка с отпечатан на нея държавен герб, чрез която се събира гербов налог; таксова марка. Другата сметка — прошения, гербови марки и други такива — поемам аз. К. Калчев, ПИЖ, 91. Когато фактурата е повече от 10 лева, законът задължава на нея да се залепя гербова марка от 10 стотинки за сметка на купувача. К. Кърджиев, А, 309. Гербова хартия (книга). Остар. Адм. В миналото — вид гербов налог под форма на хартия за документи с отпечатан на нея герб, която се продавала от държавата. За молбите и следующите до тях положения, .. употребява ся гербова хартия от пет гроша. ВП, 142. Колкото за общите разноски [в колониите], тии ще са посрещат от посредствените налози, налози на някои стоки, като напр. гюмрюци на спиртовете, доходи от гербовите книги и прч. Ч, 1872, бр. 18, 829. Гербов налог (сбор); гербова такса. Остар. Адм. Вид косвен данък, събиран чрез задължително облепване на книжа или документи с гербови марки. — Ще му пишете, че съгласно последното изменение на закона за гербовия налог заявленията за отпуск се обгербват не с пет, а с десет лева. Св. Минков, Избр. пр, 258. Финансовите законопроекти преобладаваха: законопроект за гербовия сбор. С. Радев, ССБ I, 451. С окръжно № 1-13 на Министерството на финансите, .. , по член 66-и се освобождават от гербови такси заявленията, .. , които са във връзка с трудовата дейност на молителите. ОФ, 1950, бр. 1883, 2.

? Залепям се / залепя се като гербова марка за някого. Разг. Тръгвам с някого, като неотклонно и нахално го следвам навсякъде. — Я си върви в къщи да си гледаш своята работа, какво си се залепила като гербова марка за мене.

Списък на думите по буква