ГЕРГЕР

ГЕР-ГЕР... междум. Диал. Вик за мамене или за пъдене на гъски.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква