ГЕРГЬО̀ВДЕНЧЕ

ГЕРГЬО̀ВДЕНЧЕ1, мн. ‑та, ср. Диал. Название на няколко различни вида дребни полски и градински цветя, които цъфтят около Гергьовден и през пролетта — момина сълза, зановец, мъртва коприва, бял нарцис, лазарниче и др. Сега е излязла [кака] да помете .. Че заран е Гергьовден .. Излизаме на пътеката. — Видиш ли го това беличкото? Гергьовденче е то. Т. Влайков, Пр I, 263-267.

ГЕРГЬО̀ВДЕНЧЕ

ГЕРГЬО̀ВДЕНЧЕ2, мн. ‑та, ср. Нар.-поет. Епитет на агне, което се коли за Гергьовден; гергьовско агне, гергьовче2. Зафанаа [пехливаните] люта борба. / Изфърли се хранен Кавун, / закрачи се като мечка. / Изфърли се Ибро йаго, / замаа се като ягне, / като ягне гергьовденче. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 303.

Списък на думите по буква