ГЕРГЬО̀ВКА

ГЕРГЬО̀ВКА, мн. няма, ж. Диал. 1. Ливадно растение, билка с дълго меко жълтозелено стебло и дребни жълти цветчета, която се бере по Гергьовден обикн. за лек.

2. Растението лепка.

— Друга форма: гергѐвка.

Списък на думите по буква