ГЕРГЬО̀ВСКИ

ГЕРГЬО̀ВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Гергьовденски. Там бяха иззидали от тухли лятна пещ, в която Злата печеше гергьовското агне и домашния хляб. К. Калчев, ДНГ, 46. Ще накършат момчетата върбови клони, / .. / А мъжете ще колят гергьовски курбани. Ел. Багряна, ВС, 28. Под дървото мома Ангелина, / море тя си пее пролетешни песни, / пролетешни песни, песните гергьовски. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 108. Гергьовски обичаи. Гергьовски дъжд.

Гергьовско цвете. Диал. Блатняк.

ГЕРГЬО̀ВСКИ

ГЕРГЬО̀ВСКИ. Нареч. от прил. гергьовски. Обикн. в съчет.: По гергьовски. Разг. Както е прието да се прави за Гергьовден. Агне, печено по гергьовски.

Списък на думите по буква