ГЕРДЀЛ

ГЕРДЀЛ м. Диал. Плитък и широк дървен съд за вода, мляко, грозде и др., подобен на каца, с две дръжки за носене; чебър. Видяхме един вол, който протягаше шия, захапваше наведнъж по два-три грозда и ги поглъщаше с голяма наслада. А вчера друг един негов рогат побратим се навел над пълния гердел и изсмукал петдесет литра гроздова мъст. А. Каралийчев, ПД, 152.

— Тур. gerdel.

Списък на думите по буква