ГЕРИА̀ТРИЯ

ГЕРИА̀ТРИЯ, мн. няма, ж. Мед. Дял от медицината, който изучава старческите болести и методите на тяхното лечение и профилактика. Институт по гериатрия.

— От гр. γ\ρας ’старост ’ + ίατρεία ’лекуване’.

Списък на думите по буква