ГЕРИА̀ТЪР

ГЕРИА̀ТЪР, мн. ‑три, м. Мед. Лекар, специалист по гериатрия.

Списък на думите по буква